MENU

Kerkdienst

Zondag 07 juli van 19:00 tot 20:00

Orde van dienst

Details

Ds. M. van Doorne-Wolfs ’t Harde

Zomeravonddienst

Organist: Wob Meijering
M.m.v. Elspeets Mannenensemble o.l.v. Dick van Asselt

Inzamelingen:
1e collecte: Kerk in Actie t.b.v. binnenlands diaconaat
2e collecte: Zomeravonddiensten