MENU

Kerkdienst

Zondag 23 juni van 09:30 tot 10:30

Orde van dienst

Details

Dhr. H. van der Meer

Themadienst School & Kerk

Liturgische kleur: groen
Organist: Wob Meijering
M.m.v. Muziekgroep

Kindernevendienst:
Geen

Tienernevendienst:
Voor alle jongeren van het VO

Crèche in zaal 5:
Femke Kleijer, Lilian van der Meer, Eline Evertsen

Collectanten:
Julliet Bosch, Tjeerd Meijering

Inzamelingen:
1e collecte: Diensten School & Kerk
2e collecte: Orgel t.b.v. onderhoud en restauratie