MENU

Kerkdienst

Zondag 02 juni van 09:30 tot 10:30

Orde van dienst

Details

Dhr. C.G. Hoogendoorn (Amersfoort)

Liturgische kleur: wit
Organist: Freerk Schipper

Kindernevendienst:
groep 1/2/3 Diana Dekker
groep 4/5/6 Johan Sluijmer

Tienernevendienst:
voor alle jongeren van het VO

Crèche in zaal 5:
Marlon van Vliet, Annelie Dekker, Martijn Evertsen

Collectanten:
Thomas Hagen, Heleen in ‘t Veld

Inzamelingen:
1e collecte: Taakgroep jeugd
2e collecte: Kerk t.b.v. gebouwen en inventaris