MENU

Kerkdienst

Zondag 26 mei van 19:00 tot 20:00

Orde van dienst

Details

Ds. F.W. Kuipers

Viering HA

Organist: Freerk Schipper

Collectanten:
Julliet Bosch, Tjeerd Meijering

Inzamelingen:
1e collecte: Diaconie t.b.v. AMVO
2e collecte: Taakgroep jeugd