MENU

Toen was geloof heel gewoon (2)

De 3de afleveringvan de documentaire kreeg de titel mee: De strijd… 
De secularisatie van de samenleving zorgde er in de jaren zestig en zeventig voor dat steeds meer christenen van allerlei richtingen zich gingen verzetten tegen de boze buitenwereld. De straat op tegen vrije seks, drugsgebruik, provo's en krakers, abortus en euthanasie. Maar ook tegen kernwapens die de wereldvrede bedreigden. Het zorgde er zelfs voor dat christenen tegenover christenen kwamen te staan…

Dinsdagavond 5 maart bekijken we aflevering 4 met als titel ‘Niet te geloven…’ in de kerkzaal. De Nunspeetse kerken zijn gevraagd om iets te doen met het thema: 400 jaar Dordtse synode. Wat zie je bij ons heden ten dage nog terug van invloeden n.a.v. die Dordtse synode, was onze opdracht. Misschien is dat wel de vorm waarin we deze toerustingsavond gieten. Eén en ander moet nog doordacht worden, maar zeker is dat we kijken naar weer een aflevering van de documentaire. Hoe lazen we vroeger de Bijbel? En hoe doen we dat nu? De reis voert langs gelovigen die de Bijbel letterlijk nemen en langs wetenschappers die beweren dat Bijbel en wetenschap elkaar niet tegenspreken. Zijn wij de Bijbel anders gaan lezen? 

Zondagavond 10 maart kijken we naar de laatste aflevering van de documentaire. Andries Knevel neemt ons mee terug in de tijd. Terug naar de jaren zestig toen geloof nog heel gewoon was. Een reis langs de vrijgevochten jaren zeventig en de roerige jaren tachtig die de kerk deed leeglopen. Behalve op de Biblebelt. Onze reis eindigt in Elspeet, hartje Veluwe. Daar worden, net als in de rest van de Biblebelt, juist kerken bijgebouwd. De boze buitenwereld lijkt ver weg. Alsof de tijd vijftig jaar heeft stilgestaan. Hoe doen de refo's dat? Willen wij dat ook (weer)?