MENU

Toen was geloof heel gewoon (1)

In het najaar van 2018 waren er 3 groothuisbezoeken n.a.v. het eerste deel van de documentaire ‘toen was geloof heel gewoon’. De vraagstelling van de 5 delige documentaire is: Wat is er veranderd in ons land als het gaat over geloof en kerk? En waardoor is dit alles veranderd?  Wat in deze documentaire ter sprake komt, houdt veel mensen bezig. Ook in onze gemeente. Hoe kan het toch dat 50 jaar geleden de kerken nog vol zaten en nu (doorgaans) niet meer?

Helaas liet de techniek ons gedurende de avonden in de steek en geen van de drie groepen heeft deel 1 van de docu volledig kunnen zien. Toch ontstonden er rond de gespreksvragen goede gesprekken. 

Het is het idee van de taakgroepen V&T en Vieren om gedurende een vijftal avonden de hele (nu aangeschafte) documentaire te laten zien en na elke aflevering van 30 minuten) met elkaar over die aflevering in gesprek te gaan. 

We beginnen zondagavond 3 februari nogmaals met aflevering 1. Daar is al over gesproken, vandaar dat van die gesprekken een samenvatting in grote lijnen wordt gegeven. (de doorgaande lezing van het Bijbelboek Job gaat die avond dan ook niet door)

Tijdens de tweede avond kijken we naar de volgende aflevering van de docu. Ooit waren grote gezinnen heel normaal. Maar door allerlei ontwikkelingen in de jaren zeventig en tachtig kwam het christelijke gezin als hoeksteen van de samenleving onder druk te staan. Andries Knevel blikt terug op die tijd en gaat in gesprek met zijn eigen dochter.