MENU

Jeugdwerker gezocht

Wil jij ook dat: 

  • Kinderen/jongeren/jonge-gezinnen/20’ers- 30’ers in onze gemeente opgroeien  in een liefdevolle gemeente en daar een volwaardig onderdeel van zijn.
  • Actief gezocht wordt naar mogelijkheden om ouders te ondersteunen en te stimuleren in (geloofs)opvoeding, met daarbij als beoogd neveneffect dat deze (jonge) ouders meer betrokken zijn/blijven bij de Driestwegkerk
  • Er aandacht is voor jonge-gezinnen en 20’ers-30’ers zonder kinderen
  • Iedereen actief betrokken is bij de erediensten

Kom ons helpen! 

Wij zoeken een jeugdwerker, die de zondagse activiteiten coördineert , dit houdt in het kort in: 

  • Mede zorgen dat ieder kind/jongere gezien wordt.
  • Coördineren van de zondagse activiteiten zoals beschreven in het jaarplan Jeugd: 
    crèche, knd, basis-catechese, tienernevendienst, 16+, koffiedrinken/jeugddiensten na de dienst en ‘losse’ activiteiten. 
    Dit doe je door contacten te onderhouden met de jeugdwerkers die deze activiteiten begeleiden.

Uiteraard doe je dit niet alleen maar samen met jeugdouderling pastoraat Jos Dekker, de jongerenwerkers, de predikant en de voorzitter Henk de Boer. 

Als je meer wilt weten of als je geïnteresseerd  bent in deze taak, kun je contact opnemen met Henk de Boer, tel. 0341-843369, e-mailadres:  hdeboer3@hotmail.com